Wody mineralne

Przerzeczyn - Zdrój jest jednym z niewielu uzdrowisk, gdzie w leczeniu stosuje się wodę radoczynną - czyli zawierającą niewielkie ilości radonu, nietrwałego pierwiastka promieniotwórczego. Emitowane przez radon promieniowanie wywołuje w organizmie szereg korzystnych dla zdrowia procesów, działających leczniczo między innymi w schorzeniach reumatycznych.

Przerzeczyn-Zdrój to uzdrowisko nizinne (240 m n.p.m.), w związku tym jego klimat jest łagodny. Uzdrowisko bazuje na wodach mineralnych - siarczkowo-radonowych, wapniowych, magnezowych i żelazistych.

Warto wiedzieć:

Wody radonowe to - obok szczaw (wód zawierających ponad 1000 mg/l wolnego dwutlenku węgla - rozpuszczonego) i wód termalnych (wody o temperaturze powyżej 20 st. C, mierzonej na wypływie z ujęcia) są trzecim typem wód leczniczych charakterystycznych dla Sudetów i występują tylko w rejonie tych gór.

Przerzeczyn - Zdrój

Najczystsze źródła.

Nisko zmineralizowane wody radoczynno-siarczkowe, zawierające siarczki wapnia i magnezu są unikalnymi naturalnymi wodami leczniczymi nie tylko w skali Polski, ale także Europy. Lecznicze źródła siarkowe ówczesnego Dirsdorf zostały odkryte w 1821 r. podczas poszukiwań chryzoprazu.

Na obszarze uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój występują trzy rodzaje wód:

wody lecznicze

Uzdrowisko Przerzeczyn-Zdrój jest jednym z nielicznych uzdrowisk, gdzie jest stosowana kuracja wodą radoczynną. Wody radoczynne (radonowe) to wody zawierające niewielkie ilości radonu - nietrwałego pierwiastka promieniotwórczego.
     

wody źródlane, pitne

Najczystsza woda dostępna w Przerzeczynie - Zdroju idealna do picia.
     

wody mineralne

Wysokiej jakości wody wydobywane na zasadzie wolnego (samoistnego) wypływu.


© 2021 Przerzeczyn-Zdrój
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram