Poznaj Przerzeczyn-Zdrój

Pierwsza wzmianka o Przerzeczynie pochodzi z roku 1264 - ówczesna nazwa miejscowości brzmiała Przyrzyce, co świadczy o słowiańskiej etymologii. W okresie kolonizacji niemieckiej zaczęto używać nazwy Bad Dirsdorf (do końca XIX wieku: Diersdorf), stosowanej do roku 1945. W roku 1802 we wsi odkryto dwa cenne źródła mineralne (siarczkowe i żelaziste), co spowodowało rozwój uzdrowiska. W latach 20. XX wieku powstał pierwszy zakład przyrodoleczniczy i kilka pensjonatów.

Historia

220 lat Uzdrowiska!

Przerzeczyn Zdrój to niewielka wieś uzdrowiskowa w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Niemcza. Uzdrowisko leży na Przedgórzu Sudeckim, w sąsiedztwie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, w bliskim sąsiedztwie miasta Niemcza. Historia uzdrowiska sięga 1802 roku. Wtedy odkryto tutaj źródła wody mineralnej - siarczkowej i żelazistej. 20 lat później stanął tutaj pierwszy dom zdrojowy.

Historia Uzdrowiska łączy się ściśle z historią rodu Von Pfeil, który to do roku 1945 był właścicielem tego terenu. Przerzeczyn - Zdrój, kiedys Dirsdorf był najstarszą siedzibą rodową rodziny Von Pfeil.

To w Przerzeczynie - Zdroju także wydobywany był unikalny kamień - chryzopraz. Dzięki poszukiwaniom tego właśnie kamienia, w 1821 r odkryto przy okazji źródła siarkowe, a szczególnie wspaniały okaz chryzoprazu znaleziony na ziemi przerzeczyńskiej został podarowany królowi pruskiemu przez hrabinę Pfeil. Kamień ten znalazł miejsce w koronie pruskiej.

 

Uzdrowisko

Najmniejsze  uzdrowisko w Polsce.

Działalność uzdrowiskowa prowadzona była w oparciu o Uchwałę nr XXXVIII/224/10 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój oraz Uchwałę nr XXXVIII/199/18 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój.

Przerzeczyn Zdrój jest uzdrowiskiem nizinnym, w związku z czym panujący tu klimat jest łagodny. Jest jednym z niewielu uzdrowisk, gdzie w leczeniu stosuje się wodę radoczynną - czyli zawierającą niewielkie ilości radonu, nietrwałego pierwiastka promieniotwórczego. Emitowane przez radon promieniowanie wywołuje w organizmie szereg korzystnych dla zdrowia procesów, działających leczniczo między innymi w schorzeniach reumatycznych.

Zabytki

Unikalne dziedzictwo historyczne.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty:

  • kościół pom. pw. MB Częstochowskiej (parafia NMP Królowej Polski), gotycki  (XIV-XVIII w.), częściowo zbarokizowany, z barokowym prezbiterium; na zewnątrz kościoła zachowanych pełnopostaciowych epitafiów szlacheckich - najstarsze z 1552 r.
  • kaplica z XVIII w.
  • zespół pałacowy z XVII-XIX w.:
    • pałac, z 1896 r.
    • park z XVII w., zmiany w pierwszej poł. XIX w.

inne

  • kaplica grobowa rodziny von Pfeil, wybudowana z kamienia, kryta dachem dwuspadowym. Nad wejściem herb rodziny i sentencja Ich Lebe und ihr Sollt auch Leben/ Ja żyję i ty też powinieneś żyć.

Uzdrowisko dziś

W oczekiwaniu na kompleksową rewitalizację

Już wkrótce uzdrowisko Przerzeczyn - Zdrój odzyska swój dawny blask i prestiż.

Poznaj opinie odwiedzających Przerzeczyn - Zdrój

"Fantastyczne miejsce, unikalnie położone wśród najczystszej przyrody!"
Joanna D.
Warszawa
"Niezwykle rozwojowe miejsce, potencjał Przerzeczyna - Zdroju jest nieograniczony."
Wojciech E.
Lublin
"Na coś takiego czekamy! Kompleks uzdrowiskowy w miejscu unikalnym przyrodniczo, z wyjątkowo smaczną wodą!"
Zofia Z.
Berlin
© 2021 Przerzeczyn-Zdrój
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram