Modernizacja elewacji kościoła

Z inicjatywy właściciela Uzdrowiska w Przerzeczynie - Zdroju, we współpracy z Proboszczem tutejszej Parafii Rzymskokatolickiej  pw. NMP Królowej Polski, przygotowany i opracowany został projekt obejmujący prace związane z modernizacją elewacji budynku kościoła.

W dniu 29.03.2022 r. uzgodniono z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu projekt na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego kościoła w Przerzeczynie – Zdrój, a następnie 6 grudnia 2022 r. wydano pozwolenie na budowę obejmujące: roboty budowlane w zakresie pełnej konserwacji i rekonstrukcji tynków oraz elementów dekoracyjnych wystroju kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul Zdrojowej 19 w miejscowości Przerzeczyn – Zdrój.

W tej chwili prowadzone są intensywne prace zmierzające do zamknięcia  budżetu umożliwiającego realizację prac.

© 2021 Przerzeczyn-Zdrój
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram